DURANT PROPER MES DE GENER ES PASSARAN ELS REBUTS BANCARIS DE L'ANY 2.019 (  FEDERATIVA + 140 € QUOTA ANUAL)


ATENCIO!! NOU EMAIL tirberga@gmail.com

CALENDARI ANY 2.019

A l'interior de les nostres instal·lacions és obligat portar, en lloc ben visible, l'acreditació del Club.

 

Està totalment prohibida l'entrada a la galeria a tota persona que no estigui en possessió de la llicència Federativa del any en curs.

Ctra. BP-4654, km 46

Apartat de Correus 53

tirberga@gmail.com

Miquel Moya

tel. 608 59 23 41

      

 

 Accés al Camp.GPS:

42° 06' 50.9" N  1° 53' 08.7" E

42.114133, 1.852422